lisak

Hra na obchod

Od  školního roku  2013/2014  je výuka finanční gramotnosti povinná již od prvního stupně základních škol, děti se s ní  začínají seznamovat již od svých 6 let.

V tomto věku se většina dětí už běžně setkává s penězi – buď ve formě odměny do prasátka, peněz na zmrzlinu, peněz do školy na různé aktivity, šikovnější již zvládnou drobné nákupy bez asistence rodičů, starší si již běžně nakupují třeba ve školních automatech.

Naším cílem je dětem umožnit nenásilně a v rámci běžné výuky získat povědomí o financích, uvědomit si rozdíl mezi počtem a hodnotou, vyřešit finanční situace, které je provází denním životem.

Ve spolupráci se třemi základními školami v našem regionu jsme připravili novou didaktickou pomůcku HRU NA OBCHOD. Hra je primárně určena pro výuku finanční gramotnosti na nižším stupni, což v praxi znamená lepší orientaci a manipulaci s penězi, získání povědomí o běžných cenách, příjmech a výdajích.

Hlavní využití: matematika

 • děti se pro ně zábavnou formou učí nejen povinné učivo -  základní matematické operace, tvary a čísla, řeší slovní úlohy, ale v rámci této výuky zároveň získávají povědomí o financích, protože počítají pomocí dětských mincí
 •  Hra může někdy při výuce nahradit pracovní sešity.

Sekundární  využití:

 • český jazyk – výuka abecedy, sestavování rozhovoru, řešení různých situací, sloh, rody pod.jmen, skloňování, atd.
 • prvouka a přírodověda – živá a neživá příroda, profese, zdravá výživa
 • cizí jazyk – slovíčka, jednoduché rozhovory
 • výtvarná nebo pracovní výchova – tvoření dalších kartiček malováním, nalepováním, návrhy vlastních peněz

 

Hra obsahuje

 •  papírové peníze – laminované mince a bankovky s originálním designem  

mince a bankovky

 • hrací karty  s  vyobrazením potravin a spotřebního zboží s uvedenou hodnotou.

hrací karty

 

 • karty s úkoly pro samostatnou práci dětí

karty s úkoly

 

 • početní bloček, který děti učí správně zapisovat v desítkové soustavě pod sebe a zároveň může sloužit pro krátké známkované desetiminutovky

početní bloček

 

 • tabulky vzdálenosti měst pro tvoření slovních úloh 

tabulka vzdálenosti měst

Ke HŘE jsou vypracovány soubory metodických pokynů, které ukazují širokospektré využití hry v rámci výuky.

S hrou lze velmi dobře pracovat i ve dvojicích nebo skupinkách, kdy se děti učí vzájemné spolupráci.

 

„Děti se na práci s hrou velmi těší, vytvořené úkoly z ní neberou jako povinnost v rámci výuky, ale jako odměnu“
(Mg. Tenglerová, učitelky 4.třídy ZŠ Šrámkova Opava, 2013.) 

 

 

lisak
Kontakt OPTYS spol. s r.o.